Nie pamiętam roku, żeby trendy w komunikacji wewnętrznej prezentowały się równie optymistycznie. Nadchodzi wyjątkowo dobry czas dla komunikacji w organizacjach. Chcesz wiedzieć, jak go jak najlepiej wykorzystać?

Specjalnie dla Ciebie o opinie poprosiłam ekspertów, których zdanie szanuję i wyjątkowo cenię. Dzięki nim na komunikację w organizacjach spojrzysz oczami zewnętrznego konsultanta, wewnętrznego eksperta, z punktu widzenia employer brandingu, zarządzania zasobami ludzkimi, a także z perspektywy PR-owo-marketingowej. Oto jakie trendy w komunikacji wewnętrznej w 2018 roku przewidują Joanna Malinowska-Parzydło, Maja Biernacka, Magdalena Selwant-Różycka, Monika Sońta, Maja Gojtowska i Paweł Tkaczyk.  

Czytasz i wiesz, na co się w 2018 roku przygotować. Zapraszam.


Szef najlepszym benefitem

Joanna Malinowska-Parzydło, pomysłodawca think tanku HRInfluencers

Joanna Malinowska Parzydło2018 to rok, w który wchodzimy z przekonaniem, że nic tak dobrze nie robi organizacjom i pracującym w nich ludziom jak upraszczanie i mówienie ludzkim, acz profesjonalnym głosem.

Przeczytałam swój komentarz z 2016 i uważam, że jest on nadal aktualnym trendem. Firmy nie uciekną od pochylenia się nad jakością kultury organizacyjnej i komunikacji, bo wymusi to na nich paradygmat H2H (Human to Human), kładący nacisk na relacje z pracownikami i klientami. Z przyjemnością zauważam, że kadra zarządzająca jest tego coraz bardziej świadoma. Widać to po inwestycjach, gdzie równolegle do celów związanych z customer experience planuje się działania związane z employee experience. Słusznie, bo to oznacza wyższy ROI z tych inwestycji.

Równocześnie profesjonaliści HR, w tym HRInfluencers, nazwali po imieniu główne wyzwanie stojące przed firmami – konieczność profesjonalizacji kadry kierowniczej. Po latach kreatywnego wyścigu o pracownika w oparciu o krótkoterminową motywację zewnętrzną typu benefity i świadczenia, przyszedł czas na ustawienie poprzeczki w bardziej celowym miejscu. Najlepszym benefitem, który buduje w pracowniku motywację wewnętrzną, zaangażowanie i lojalność, jest kompetentny, profesjonalny, dobrze komunikujący się szef, mówiący ładnym językiem o misji, celach, wartościach i powodach, dla których warto mobilizować wysiłek na rzecz pracodawcy. Szef etyczny, świadomy, refleksyjny, dobrze zarządzający sobą, który potrafi motywować pracowników w oparciu o ich indywidualne aspiracje, talenty, wartości i pasje. Lider oferujący doświadczenia spójne z firmowymi wartościami i obietnicą marki pracodawcy. Taki, który był pilnym partnerem swojego HR i przejął już od swoich HRowców część wiedzy na temat profesjonalnego zarządzania ludźmi, relacjami i doświadczeniami swoich pracowników. Menedżer uważnie konwersujący, a nie powtarzający korporacyjne slogany. O takim marzą nie tylko młodzi pracownicy, ale każdy profesjonalista w biznesie.

Z tym zaś wiąże się potrzeba, aby skończyć już dzielenie pracowników na różne generacje, a zacząć ich integrować wokół celów dobrze zakomunikowanych przez menedżerów biegłych w zarządzaniu różnorodnością, powiązaną z faktem, że zespół to grupa różnorodnych ludzi. Tym samym warto kłaść większy nacisk na mądrą i uważną komunikację podczas rekrutacji menedżerskiej, aby pomagała skutecznie wyszukiwać perły spośród kierowników tej kompetencji pozbawionych. Czego sobie i Państwu życzę!


Rozmawiajmy, nie tylko w digitalu

Maja Biernacka, założycielka agencji komunikacji wewnętrznej bee DIFFERENT, autorka bloga Komunikacja wewnętrzna od kuchni

Maja BiernackaPolskie firmy jeszcze częściej niż w minionym roku będą szukały wzmocnień dla swoich organizacji od wewnątrz. To tu będą poszukiwały przewag konkurencyjnych. Dlatego rola komunikacji wewnętrznej w 2018 roku wzmocni się. #digital Ten rok będzie stał pod znakiem tworzenia digitalowych środowisk pracy, ale i pod znakiem zwrotu w kierunku komunikacji bezpośredniej. Fascynacje portalami społecznościowymi dla pracowników i aplikacjami mobilnymi, rozwój intranetów i w mniejszym stopniu zainteresowanie wirtualną rzeczywistością zdominują działania komunikacyjne. #dialog Ale jest też druga strona tego procesu – wymagający odbiorcy, czyli pracownicy naszych organizacji. Jeszcze mocniej wymuszać będą na pracodawcach konieczność prowadzenia z nimi dialogu jako podstawy komunikacji, współpracy i budowania zaangażowania. #kompetencje Pomoże nam w tym zadbanie o podnoszenie kompetencji komunikacyjnych, zarówno odbiorców, jak i nadawców, szczególnie kadry kierowniczej.

W tym roku nadal będziemy zakochani w prostocie i skuteczności emaili. #kreatywność Jako specjaliści od komunikacji wewnętrznej będziemy musieli jednak wykazać się dużą kreatywnością w dotarciu do odbiorców, nie tylko w zakresie wykorzystywanych narzędzi, ale przede wszystkim w obrębie stosowanych form przekazu. #content Mam nadzieję, że mocniej skupimy uwagę na treściach i ich formie – szczególnie wideo.

Chciałabym, aby rok 2018 upłynął nam w komunikacji wewnętrznej na dialogu, na wsłuchiwaniu się w potrzeby komunikacyjne pracowników, projektowaniu działań według tych głosów i sprawdzaniu efektywności realizowanych przedsięwzięć, by mądrze je modyfikować i dzięki temu osiągać coraz lepsze rezultaty.

Życzę Wam dobrze skomunikowanego nowego roku i dużo energii do realizacji kolejnych wyzwań!


Profesjonalizacja

Magdalena Selwant-Różycka, ekspert komunikacji korporacyjnej i komunikowania zmian z doświadczeniem w polskich i międzynarodowych korporacjach, obecnie kierownik ds. komunikacji w Deloitte, www.selwant-rozycka.com

Magda Selwant-RozyckaKomunikacja wewnętrzna zyskuje biznesową pewność siebie i wychodzi poza rolę młodszego kuzyna PR i HR. Na polskim rynku jesteśmy w trakcie profesjonalizacji – podnoszenia standardów, wyjścia poza bieżące działania na poziom strategicznego planowania. Nasze główne cele w tym roku to: uczenie się tego, jak mierzyć własne działania oraz sukcesywnie budować pozycję strategicznego doradcy w biznesie.

Liderzy mogą na nas liczyć

Budowanie zaangażowania ma dzisiaj swoje 5 minut. Nie trzeba chyba dodawać, że tworzenie sprzyjającej mu kultury powinno zaczynać się już na poziomie liderów. Dlatego trend koncentracji na wspieraniu liderów i rozwijaniu ich kompetencji będzie się wzmacniać.

Ciągłe poszukiwanie narzędzi

Znalezienie sposobów mierzenia skuteczność komunikacji jest priorytetem na najbliższe kilka lat. Wiemy, że nie da się zaliczyć naszych działań do grupy bezpośrednio wpływających na zysk, ale mimo to ustalenie sensownych wskaźników naszej wydajności jest potrzebne. Jestem przekonana, że warto korzystać z doświadczeń marketingowców, którzy coraz lepiej radzą sobie z mierzeniem własnej efektywności.

Jesteśmy multimedialni

Musimy otwierać się na wielokanałowość i testować nowe narzędzia. Wzrasta popularność transmisji na żywo (Facebook, Instagram) i videoblogów. Firmy z branży reklamowej i PR eksperymentują ze Slackiem. W komunikacji wewnętrznej chętniej używamy video, czy multimedialnych tutoriali. Nasza multimedialna aktywność powinna być jeszcze większa w tym roku.

Czy komunikacja zintegrowana jest możliwa?

Jeśli wrzucam dzisiaj do mediów społecznościowych informację z mojej branży, to jestem osobą prywatną, czy robię to jako pracownik? Nie ma tu prostych odpowiedzi. Granice się zacierają – treści nieoficjalne mieszają z oficjalnymi, prywatne z zawodowymi, komercyjne z bezinteresownymi. Zintegrowane zarządzanie komunikacją jest największym wyzwaniem dla całej branży.

Opowiadać o zmianach

Transformacje wywołane przez cyfryzację zmieniają kulturę pracy, modele biznesowe i relacje między pracownikami. Właściwa komunikacja może zapobiec chaosowi. Nasze kompetencje są i będą coraz bardziej doceniane w procesach transformacji.


Zwinna codzienność

Monika Sońta, konsultantka rozwoju organizacji, właścicielka COMM.on communication boutique, facylitatorka LEGO® SERIOUS PLAY®, mentorka, mentee i świeżo upieczona SCRUM Master

Monika SontaTechnologie w akcji

W organizacjach, dzięki technologiom ułatwiającym rozmowę, tworzą się przestrzenie społeczne, które decydują o skuteczności biznesowej: płaskie struktury, samo-organizujące się zespoły, czy „wyłaniające się” strategie wymagające radykalnej współpracy wielu stron.

 Codzienność zaangażowania

Zmienia się ton mówienia o zaangażowaniu w organizacji. Dotychczas rozmawialiśmy o angażowaniu pracowników w „ekstremalnych” kategoriach: użyteczności, produktywności, efektywności, wypalenia, bądź lojalności, szczęścia i radości oraz coraz bardziej wymyślnych świadczeń pracowniczych i kosmicznych wyjazdów integracyjnych.

Teraz do słownika wpisujemy także dużymi literami codzienność doświadczeń: Quality of Working Life, w którym granica między życiem prywatnym a zawodowym zaciera się, a w zamian szukamy „zdrowej” integracji pomiędzy płaszczyzną profesjonalną a zawodową (Work Life integration) oraz projektowanie doświadczeń pracowników (Employee Experience) i połączeniem rozmowy nt. doświadczeń wewnątrz organizacji z doświadczeniami Klientów (Customer Experience).

Zwinna zespołowość

W związku z tym, wyzwaniem dla HR&Communication będzie znalezienie nowego sposobu na bycie częścią zwinnego zespołu w zwinnych organizacjach, a to oznacza samo-organizujące się zespoły. Zespoły, które nie potrzebują oddzielnej osoby, która zajmie się komunikacją czy rozwojem, ponieważ biorą odpowiedzialność za powodzenie całości.

W nowych organizacjach uciekamy od ról i stanowisk. Wyobrażam sobie, że obecny HRowiec z wielką ciekawością świata będzie szukał swojej roli jako np. SCRUM Master, a docelowo będzie potrafił/potrafiła przyjąć na siebie rolę testera czy nawet kodować ręka w rękę z zespołem. Konsultanci zewnętrzni także będą szukać innego miejsca: mogą wspierać, dawać wiedzę, inspirować, analizować dane, jednak zmiany będą dziać się „od środka”, w trójkącie: odpowiedzialność-wpływ-satysfakcja z współtworzenia organizacji.

W 2018 roku życzę wszystkim znalezienia swojego miejsca w tej organizacyjnej przestrzeni, przecież części wspólnych jest wiele.


Kluczem Pracownicy

Maja Gojtowska, wierzy, że firmy powinny traktować pracowników tak dobrze jak klientów, communication & employer branding consultant, autorka bloga Gojtowska.com

Maja Gojtowska_1Rok 2018 będzie należał do tych organizacji, które zrozumieją, że ich najlepszą bronią w walce o nowych kandydatów oraz budowie wizerunku pracodawców z wyboru są ich aktualni pracownicy. To oni są kluczem do employer brandigowego sukcesu organizacji, zarówno na poziomie wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Warto uświadomić sobie, że 1 na 2 pracowników pisze o swojej pracy w sieci, 39% deklaruje że dzieli się pozytywnymi spostrzeżeniami, 33% pisze nie będąc do tego zachęcanym.

Dlaczego ta aktywność pracowników powinna być dla firm ważna? Ponieważ informacje nt. firm i marek zamieszczane przez pracowników w sieci są postrzegane przez otoczenie jako bardziej wartościowe, są chętniej udostępniane i generują większe zasięgi. W skutecznym wykorzystaniu potencjału drzemiącego w pracownikach na zewnątrz organizacji pomagają programy typu „employee advocacy”, które zachęcają zespół do aktywnego dzielenia się doświadczeniami z pracy w danej firmie w swoich prywatnych kanałach social media.

Oczywiście podstawą funkcjonowania takiego rozwiązania jest sprawnie działająca i otwarta komunikacja wewnętrzna. Warto zachęcać pracowników do jej współtworzenia, korzystać z narzędzi promujących otwarty dialog (np. wewnętrzne serwisy społecznościowe takie jak emplo, slack czy Workplace by Facebook), tworzyć przestrzeń do tej online’owej dyskusji np. poprzez hasztagi (takie jak #LifeatLoreal w L’Oreal czy #Taksiepracujewgrupiepracuj w Grupie Pracuj) i przypominać pracownikom, że treści jakie tworzą w sieci nt. firmy są nie tylko wartością dla nich oraz ich kręgu znajomych, ale całej organizacji.


Rok pogłębionego słuchania

Paweł Tkaczyk, zarabia na życie opowiadaniem historii (niektórymi dzieli się na swoim blogu) wszechojciec @ MIDEA sp. z o.o.

paweltkaczyk2017_fbRok 2017 bardzo mocno pokazał się jako rok pracownika – to pracownik dyktuje warunki, to jemu trzeba dogadzać i… słuchać go. Rok 2018 będzie – moim zdaniem – rokiem pogłębionego słuchania. Bo nie chodzi tylko o to, co ludzie głośno artykułują. Na rynku będą wygrywać te firmy, które potrafią odgadnąć także ukryte potrzeby swoich ludzi. A także… opowiadać o nich. Tak jak w klasycznym marketingu nie przebijają się zawsze najlepsze produkty, rynek zdobywają te, które mają najlepszą promocję, tak słuchaniu (i zmianom wewnątrz organizacji) musi towarzyszyć odpowiednia oprawa. Zatem słuchanie, czytanie danych (dane nie kłamią, ludzie – czasem tak!) i oparty o dane storytelling. Menadżerowie będą musieli nabyć umiejętności sprzedawania zmian, bo proste zakomunikowanie ich już nie wystarczy.


Kultura organizacji

Wspólny mianownik komentarzy ekspertów? Moim skromnym zdaniem – kultura organizacyjna. Dialog, słuchanie, employee advocacy, płaskie struktury wymagają od większości naszych organizacji sporej zmiany sposobu pracy, wartości i przekonań. I tak jak na nasze biurka kilka lat temu nagle trafiło zaangażowanie, tak być może już w tym roku trafi odpowiedzialność za kulturę naszych organizacji. Nie daj się zaskoczyć.

Coś mi mówi, że to będzie bardzo dobry rok. Pełen wyzwań, ale dobry.

Chcesz zobaczyć, jak zmieniają się trendy w komunikacji wewnętrznej? Sprawdź opinie, które udało mi się zebrać 2 lata temu.