Trendy w komunikacji wewnętrznej 2016

T

Przywództwo komunikacyjne, strategiczne partnerstwo, zintegrowana komunikacja menedżerska, informacyjny i narzędziowy detoks, jakość, skuteczność, dialog, relacje i wartości. Z ogromną przyjemnością prezentuję na łamach Części Wspólnych opinie ekspertek, których zdanie o zarządzaniu ludźmi i komunikacji wewnętrznej wyjątkowo cenię. Oto jakie trendy w komunikacji wewnętrznej w 2016 roku przewidują Joanna Malinowska-Parzydło, Urszula Płosarek, Paulina Basta, Magdalena Selwant-Różycka, Maja Biernacka i Monika Sońta.
Czytasz i wiesz, na co się w 2016 roku przygotować. Zapraszam.


Zintegrowana komunikacja menedżerska

Joanna Malinowska-Parzydło, CVO Personal Brand Institute Sp. z o.o., autorka bloga www.jestesmarka.pl

2016 to rok pracy nad zmianami postaw menedżerów, od zarządu do kadry operacyjnej. Coraz więcej firm zatrudnia profesjonalistów w HR i komunikacji. Oni zaś wdrażają nowoczesne rozwiązania wspomagające zarządzanie firmą, ludźmi oraz integrujące komunikację marki, także marki pracodawcy z komunikacją wewnętrzną i markami liderów, zespołów a w końcu reputacją własnego zarządu w organizacji. Te rozwiązania są mało skuteczne bez profesjonalnych userów, a tymi są kompetetni szefowie i liderzy. Dobra, czyli otwarta komunikacja wewnętrzna wymaga również skutecznego budowania zaufania, a to już wyższa szkoła jazdy i zadanie nie dla HR, a dla każdego menedżera. Nie ma mowy o wdrażaniu customer experience, bez zbudowania kultury, w której szef okazuje szacunek swojemu pracownikowi. Inaczej klient doświadczy efektów wewnętrznej wojskowej fali i koszarowej komunikacji. Do tego dochodzi wyzwanie integrowania komunikacji wewnętrznej z zewnętrzną, skoro dziś to nasi pracownicy poprzez jakość swojej komunikacji w przestrzeni internetu, w największym stopniu budują lub rujnują reputację firmy. Zatem z mojego punktu widzenia, najważniejsze będą działania mające na celu budowanie kultur organizacyjnych wokół dobrze i zrozumiale zdefiniowanych wartości, repozycjonowanie HR w firmach (stąd nasza inicjatywa think tanku HR Influencers) oraz upgrade kompetencji menedżerskich w kontekście wyzwań związanych z komunikowaniem i zarządzaniem 3.0 i zmianami, choćby generacyjnymi, na rynku pracy.


Dialog i skuteczność

Urszula Płosarek, strateg marki pracodawcy, autorka bloga www.outofbox.pl

Urszula PłosarekW 2016 r. postawiłabym na kontynuację dwóch trendów w komunikacji wewnętrznej: ułatwianie dialogu w firmie oraz poszukiwanie jej realnej skuteczności.

Komunikacja wewnętrzna coraz bardziej oddala się od jednokierunkowego modelu „zarząd do pracowników”, na rzecz wielokierunkowej wymiany także od pracowników do zarządu, jak i pomiędzy samymi pracownikami. Jeżeli dostrzeżemy, że wszystkie osoby zatrudnione w firmie stanowią pewną zamkniętą społeczność, komunikacja wewnętrzna może [i powinna!] wspierać w nich poczucie przynależności do zespołu, który ma określony wspólny cel, budując w ten sposób ich zaangażowanie.

Oczywiście nie dzieje się to w oderwaniu od celów biznesowych firmy – i stąd kwestia faktycznej skuteczności komunikacji wewnętrznej. Jeżeli rozpatrujemy komunikację wewnętrzną jako wymianę informacji pomiędzy wszystkimi poziomami w firmie i we wszystkich kanałach: oficjalnych i nieformalnych, online i offline, to gwarantem jej skuteczności będzie wykorzystanie wielu z nich. A to rodzi ryzyko powstania szumu informacyjnego, z którego trudno wyłowić rzeczy istotne lub nawet prawdziwe. Dlatego rosnące znaczenie będzie mieć umiejętność pomiaru i oceny, które z dróg komunikacji najlepiej przekładają się np. na zaangażowanie określonych grup pracowników w promowane inicjatywy wewnętrzne.

Obie te kwestie spotykają się w jednym punkcie: właściwym przygotowaniu i wspieraniu menedżerów średniego szczebla w ich roli komunikacyjnej zarówno w odniesieniu do ich zespołów, jak i pomiędzy zespołami. I to jest kluczowe wyzwanie w komunikacji wewnętrznej, zwłaszcza jeśli chcemy rozpatrywać ją jako jedno z narzędzi budowania doświadczenia pracownika, które przekłada się na wizerunek pracodawcy.


Rok 2016 powinien być rokiem komunikacji ludzi z ludźmi

Paulina Basta, HR-abina, autorka bloga http://paulinabasta.com

www.paulinabasta.comPrzyznam, że trudno jest mi przewidzieć jakąś solidną zmianę w kwestii oczekiwań, stawianych nam przez organizacje. Jakbym miała zgadywać, powiedziałabym, że w tej sferze niewiele się zmieni. Mogę jednak powiedzieć jaką zmianę chciałabym widzieć w przyszłym roku.

Rok 2016 powinien być rokiem komunikacji ludzi z ludźmi. To trudne, bo wymaga uważności. Gdyby organizacje, jako jeden z głównych celów, postawiły sobie komunikację nastawioną na potrzebę odbiorcy, byłabym bardzo z nich dumna. Można to osiągnąć w bardzo prosty sposób, zadając sobie pytanie: „co dziś interesuje mojego pracownika/czego mu potrzeba”.

Kolejny rok postawi również przed nami dalsze wyzwania technologiczne. Kanały komunikacyjne wciąż się rozmnażają, a pracodawcy muszą zacząć się w nich lepiej odnajdywać. Myślę, że w przyszłym roku, kolejna część firm zdecyduje się na budowanie wewnętrznych sieci społecznościowych. To dobra zmiana, bo z człowiekiem trzeba się komunikować w naturalnym dla niego środowisku. Internet, dla wielu pracowników (szczególnie tych ze świeższym peselem) taki właśnie jest. Ważne, żeby przekazy wpuszczane w internet nie były mechaniczne, tylko mówiły ludzkim głosem. Jakość komunikatu zawsze będzie ważniejsza w stosunku do nośnika.


Partner, treść, nowe obszary

Magdalena Selwant-Różycka, ekspert komunikacji wewnętrznej w organizacji,
business communication manager branży telekomunikacyjnej i technologicznej
www.selwant-rozycka.com

Magda Selwant-RozyckaKomunikacja wewnętrzna w Polsce wciąż się rozwija, coraz częściej dla tego obszaru są poszukiwani menedżerowie, co jeszcze kilka lat temu było rzadkością. W wielu przypadkach firmy dojrzewają do decyzji o utworzeniu dedykowanych komunikacji wewnętrznej stanowisk kierowniczych. Sądzę, że ten trend będzie się utrzymywać, a osoby zajmujące się komunikacją wewnętrzną coraz częściej będą pełnić rolę partnera do rozmowy z zarządem i senior menedżerami. W związku z tym specjaliści z tego obszaru będą musieli poszerzać zarówno swoje kompetencje specjalistyczne, jak i te związane szerzej z zarządzaniem. Komunikacja wewnętrzna szybko rozwija się w kierunku strategicznego wsparcia dla osiągania celów biznesowych organizacji i to jest bardzo dobra informacja!

Na rynku konsumenckim, głównie w B2C, wciąż trwa wyścig zbrojeń na coraz nowsze narzędzia i skuteczniejsze kanały dotarcia do odbiorców. Marki komunikują się we wszystkich dostępnych kanałach, przenikając ze swoimi przekazami z printu do ATL i BTL, dalej do internetu i social media. Dynamicznie rozwija się obszar visual, angażujący odbiorców poprzez obraz, a także video, które jest coraz łatwiejszym do wykorzystania i tańszym narzędziem. Wewnątrz organizacji pęd do wprowadzania coraz nowszych narzędzi słabnie. Wiele kanałów wymaga dodatkowych zasobów do tworzenia treści, mnogość przekazów i różnorodność informacji rozmywa często kluczowe komunikaty i rozprasza uwagę pracowników. Inwestycje w narzędzia komunikacji wewnętrznej będą ostrożne, a pieniądze raczej kierowane będą w kierunku tworzenia etatów dla komunikacji wewnętrznej. Co raz popularniejsze będą tańsze we wprowadzaniu aplikacje mobilne, służące m.in. do kontaktu z pracownikami w rozproszonych organizacjach.

W odpowiedzi na zmiany rynkowe i rozwój technologii, w organizacjach wkrótce pojawią się nowe obszary, którymi będą zarządzać chief data officer i chief experience officer. Komunikacja wewnętrzna również będzie musiała objąć te obszary i w coraz większym stopniu synchronizować swoje działania, już nie tylko z marketingiem i PR, ale również z komunikacją do klientów. Wzrost znaczenia doświadczeń klienta i jego satysfakcji w budowaniu przewagi konkurencyjnej przekłada się również silnie na wewnętrzne komunikowanie.

Rok 2016 powinien być więc okresem rozwoju i dalszej ewolucji komunikacji wewnętrznej od funkcji wsparcia operacyjnego do bardziej strategicznych zadań pomagających osiągać cele biznesowe. Na rynku pojawia się coraz więcej profesjonalistów komunikacji wewnętrznej, którzy pracują wewnątrz firm jak również jako niezależni konsultanci. To czego nam jeszcze brakuje, to stowarzyszenie branżowe. Być może taka inicjatywa pojawi się w tym roku.


Jakość informacji

Maja Biernacka, konsultant w agencji komunikacji wewnętrznej bee DIFFERENT, autorka bloga Komunikacja wewnętrzna od kuchni http://beedifferent.pl/blog

Maja BiernackaWidzę minimum dwa trendy w komunikacji wewnętrznej w nadchodzącym roku. Oba są pozytywne, a drugiego wręcz zazdroszczę. Pierwszy z nich dotyczy zwiększania się świadomości firm w zakresie prowadzonych działań komunikacyjnych skierowanych do wewnątrz. Dla wielu polskich organizacji kwestia komunikacji wewnętrznej wciąż jest marginalna, a poświęcają jej uwagę zazwyczaj dopiero w momencie kryzysu. Walka o zatrzymanie utalentowanych pracowników w organizacji, budowanie ich lojalności i zaangażowania, jak i wciąż rosnące oczekiwania pracowników względem oferowanych warunków pracy, zmuszą wiele organizacji do zwiększenia inwestycji w działania komunikacyjne oraz do uporządkowania działań już realizowanych, by podnieść ich jakość.

Drugi trend dotyczy firm, które świadomie od lat budują otwartość komunikacyjną i skutecznie wykorzystują do tego wewnętrzne instrumenty. Te organizacje będą dążyły do redukowania liczby dystrybuowanych informacji, skupiając się na ich jakości i formie oraz na uczeniu odbiorców, by aktywnie sami poszukiwali treści w firmowych narzędziach. Warto przyglądać się efektom tych działań.


przywództwo komunikacyjne

Monika Sońta, koordynator ds. know how w House of Skills, współautorka bloga https://www.weknowhow.pl/

Monika SontaWedług mnie, dyskusja o komunikacji wewnętrznej w Polsce w ostatnich latach eksponuje podejście operacyjne, techniczne, narzędziowe. Mówimy o kanałach, metodach dotarcia, zarządzaniu treścią, atrakcyjnych wizualnie kampaniach internal branding czy punktowych studiach przypadków.

Mam nadzieję, że 2016 roku przyniesie modę (…bo mody są dostrzegane, lubiane, widoczne i mają szansę przekształcić się w długoterminowe podejścia) na przywództwo komunikacyjne, co zaowocuje dyskusją nie tylko o funkcjach, wskaźnikach i statystykach komunikacyjnych, ale o sposobach na wtopienie komunikacji w rozmowy o kulturze organizacyjnej, budowanie zaangażowania pracowników czy dobre przywództwo. To dobry start w kierunku systemowego podejścia do budowania kompetencji organizacyjnych (Organisational Capability).

Aktywacją takiej mody, może być moment, w którym osoby formalnie odpowiedzialne za komunikację wewnętrzną znajdą chwilę na popatrzenie na swoją rolę, nie w kategorii „uzasadnienia popytu na ich umiejętności” i technicznego wsparcia komunikacyjnego projektów innych działów, ale umiejscowienia się w firmie w rolach, w których będą aktywnie tworzyć środowisko biznesowe.

W takich rozmyślaniach o pozycjonowaniu działań komunikacyjnych pomogą pytania:

  • Jakie jest biznesowe uzasadnienie mojego stanowiska?
  • Gdzie mam wpływ a) na biznes b) na jakość pracy ludzi?
  • Co mogę zmienić w firmie z tego miejsca w organizacji?

Docelowy scenariusz idealny to: coraz mniej „zarządowych tub” z poprawnie dystrybuowanymi kluczowymi przekazami i szlifowaniem każdego słowa w komunikacie z trójstopniową akceptacją, a coraz więcej wspierania mikro-społeczności i odważnego wzmacniania głosu pracowników, czyli działania „z pracownikami”, a nie tylko „komunikowania do pracowników”.

Uups, to wymaga zrezygnowania z dążeniem do kontroli i jakże ludzkiej pogoni za „byciem perfekcyjnym” . Nie brzmi najłatwiej, ale po co są wyzwania noworoczne!

Kolejne życzenie na 2016 rok to „zmiękczenie” ujęcia projektowego na rzecz długoterminowej procesowości, umocowywania poszczególnych projektów, programów i kampanii w szerszym ekosystemie biznesowym.

Rośnie widoczność obszarów, w których działy funkcyjne muszą wyjść poza podziały i silosy, a w dyskusję włączona jest cała firma. To między innymi employer brandingu, zintegrowanych projektów rozwojowych, zaangażowania, czy wykorzystanie tzw. big data np. przy łączeniu głosu konsumenta (Voice of Customer) z głosem pracownika (Voice of Employee).

Trend refleksyjnej interpretacji danych tzw. personal analytics pozwoli na wyjście poza deklaratywne odpowiedzi na pytania z ankiet i sond czy bezpośredniej interpretacji dostępnych danych.

#Iwantmore Zachęcam do zapoznania się z trendami w rozwoju pracowników przygotowanymi przez House of Skills oraz do śledzenia bloga https://www.weknowhow.pl/, gdzie razem z zespołem będziemy odnosić się do tych trendów.


Szykuje się nam więc bardzo dobry rok. Pełen wyzwań, ale dobry.