Jak bezpiecznie pozbyć się dokumentacji medycznej? Przewodnik krok po kroku

Kwestia bezpiecznego pozbywania się dokumentacji medycznej staje się coraz bardziej istotna. Zarówno placówki medyczne, jak i pacjenci muszą być świadomi obowiązujących przepisów oraz najlepszych praktyk w tym zakresie. Sprawdź, co warto wiedzieć w tym zakresie. 

Kiedy dokumentacja medyczna może trafić do utylizacji?

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jasno określa, że dokumentacja medyczna musi być przechowywana przez 20 lat. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, np. akta dotyczące zgonu pacjenta wskutek zatrucia lub uszkodzenia ciała muszą być przechowywane przez 30 lat. Po upływie tych terminów dokumentacja może zostać zniszczona, ale nie w dowolny sposób. Zobacz, jak należy utylizować dokumentację medyczną – https://www.destroy.pl/baza-wiedzy/utylizacja-dokumentacji-medycznej-jak-prawidlowo-przeprowadzic-proces-niszczenia/

Jak prawidłowo zniszczyć dokumentację medyczną?

Ustawa stanowi, że dokumenty medyczne muszą być zniszczone w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta. Nie wystarczy więc po prostu wyrzucić ich do kosza. Niektóre placówki medyczne inwestują w specjalistyczny sprzęt do niszczenia dokumentów, jednak wiąże się to z wysokimi kosztami i koniecznością przechowywania maszyn.

Coraz częściej placówki medyczne decydują się na współpracę z profesjonalnymi firmami zewnętrznymi, specjalizującymi się w utylizacji dokumentacji medycznej. Takie rozwiązanie gwarantuje bezpieczeństwo i zgodność z przepisami. Firmy te dysponują odpowiednim sprzętem i procedurami, a cały proces jest rejestrowany i dokumentowany.

Choć nie jest to obowiązkowe, dobrą praktyką jest poinformowanie pacjenta o planowanym zniszczeniu jego dokumentacji medycznej i umożliwienie mu złożenia wniosku o wydanie oryginałów. Takie działanie buduje zaufanie między pacjentem a placówką medyczną i pokazuje, że dane osobowe są traktowane z należytą starannością.

Postaw na profesjonalne niszczenie dokumentacji medycznej?

Niszczenie dokumentacji medycznej za pomocą profesjonalnych metod jest kluczowe z wielu względów, głównie z powodu ochrony prywatności pacjentów i zgodności z przepisami prawnymi, takimi jak RODO. Profesjonalne podejście do destrukcji dokumentów gwarantuje, że poufne informacje są trwale eliminowane, co uniemożliwia nieautoryzowany dostęp i potencjalne nadużycia danych. 

Dodatkowo, korzystanie z certyfikowanych usług niszczenia zapewnia dokumentację procesu, która jest istotna w przypadku audytów i dowodów zgodności z prawem. Stosowanie się do standardów w niszczeniu dokumentacji medycznej jest również wyrazem profesjonalizmu placówek medycznych, budując zaufanie wśród pacjentów i podnosząc standardy etyczne w branży zdrowotnej. Możesz korzystać chociażby z usług tej firmy – https://www.destroy.pl/ 

Bezpieczne pozbycie się dokumentacji medycznej to nie tylko obowiązek prawny, ale także wyraz szacunku dla prywatności pacjenta. Warto więc zadbać o to, aby ten proces przebiegał zgodnie z najlepszymi praktykami i obowiązującymi przepisami.