Szczerość – przyszłość komunikacji wewnętrznej

S

Szczerze mówiąc, rzadko się z pojęciem szczerości w biznesie spotykam. Spójność – jasne. Rzetelność – tak. Przejrzystość – prędzej. Ale szczerość? Szczerość czyni nas zbyt podatnymi na zranienie, żeby obroniła się w biznesowym świecie twardych graczy. Ale mimo to chcę (może naiwnie) wierzyć, że nadchodzi jej czas.

Przyszłość komunikacji wewnętrznej - szczeroscIt’s the end of the world as we know it.

Wszystkie scenariusze przygotowane przez Natalię Hatalską zakładają poważne zmiany w świecie pracy, ale dwa  wynikające z rozwoju technologicznego i zmian klimatycznych, mogą wywrócić nasz świat do góry nogami.

ponad połowa istniejących zawodów w ciągu najbliższych 20 lat prawdopodobnie zniknie na skutek zmian technologicznych, w tym zwłaszcza postępującej automatyzacji. Szczególnie zagrożone są zawody związane z transportem, logistyką, ale te także zawody z obszaru pracy biurowej, rynku ubezpieczeń, finansów, call center, sprzedaży etc.

PRACA: SCENARIUSZE PRZYSZŁOŚCI, Infuture Hatalska Foresight Institute – TheUselessClass

I nie tylko świat biznesu. Raport Edelman Trust Barometer pokazuje jak powszechne jest przekonanie, że obecny system (ekonomiczny i polityczny) się wali (53%) i jak silne są obawy wynikające z globalizacji, szybkości innowacji, imigracji, korupcji i zaniku wartości.

Ludzie, z którymi pracujesz są częścią tego rozgoryczonego, rozczarowanego i często wściekłego tłumu, który pokazuje czerwoną kartkę rządzącym. Potrafisz zareagować z wyprzedzeniem, żeby czerwonej kartki dla swojego biznesu uniknąć?

2017 Edelman Trust Barometer - Global Results http://www.edelman.com/global-results/
2017 Edelman Trust Barometer – Global Results http://www.edelman.com/global-results/

Edelman Barometr Trust wskazuje jasno, że to nie od polityków, czy nawet mediów oczekuje się przywództwa w tych ciekawych czasach, a od biznesu właśnie. To biznes ma obecnie obowiązek zachowywać się odpowiedzialnie i etycznie, a większość (75%) uważa, że odpowiedzialność za lokalną społeczność nie stoi w sprzeczności z osiąganiem zysków. To do firm oczekuje się, że będą dobrze traktowały swoich pracowników, oferowały wyższą jakość, słuchały klientów, uczciwie płaciły podatki i zachowywały się etycznie, żeby pomóc przez tą transformację przejść.

2017 Edelman Trust Barometer - Global Results http://www.edelman.com/global-results/
2017 Edelman Trust Barometer – Global Results http://www.edelman.com/global-results/

Z jednej strony wysoki poziom frustracji i obaw, z drugiej równie wysokie oczekiwania. A w środku – Ty – Twoja organizacja i jej komunikacja wewnętrzna z obietnicami i komunikacyjnymi przyzwyczajeniami. Jeśli zdecydujesz się na szczerość kilka z tych przyzwyczajeń trzeba będzie zrewidować.

Zysk jako uzasadnienie działań

„Musimy zwiększać zyski” było kiedyś ostatecznym argumentem kończącym wszelkie dyskusje. Kiedyś, bo dzisiaj to już za mało. Firma ma być równocześnie odpowiedzialna i zyskowna. Równocześnie ma się troszczyć o pracowników i generować przychody. A to oznacza, że zysk, jeśli go nie potrafisz wytłumaczyć i umiejscowić w kontekście, przestaje być argumentem i za zamrożeniem podwyżek, i za wycofaniem kawy z kuchni.

Uproszczony kontekst ekonomiczny

Globalne trendy, zmiany w sytuacji gospodarczej, wahania kursów akcji pojawiają się w komunikacji wewnętrznej dopiero, kiedy trzeba było uzasadnić niepopularne decyzje. Przekaz jest prosty – to nie zarząd a niewidzialna ręka rynku każe nam zamykać oddziały. Tylko coś co brzmi zbyt prosto, brzmi jak wymówka. Bo kontekst otoczenia biznesowego nie jest prosty. I dobrze go tłumaczyć dużo wcześniej niż będziemy tłumaczyć powody zmian.

Tworzenie wizerunku pracodawcy

Wizerunku pracodawcy się nie tworzy, ale się go opowiada. To praca na zastanym produkcie – jedyne co należałoby zrobić, jakkolwiek mało ciekawie to brzmi, to próbować przedstawić rzeczywistość. Tylko, że ta rzeczywistość średnio się broni na rynku rekrutacyjnego marketingu, więc włączamy źle rozumianą kreatywność. W skutek czego mniej lub bardziej narażamy ludzi, którzy będą dla nas pracować (i tych, którzy dla nas pracują) na dysonans poznawczy. Kiedyś budziło to raptem uśmiech politowania. Przy takim poziomie frustracji, częściej będzie budziło sprzeciw i złość.

Obietnice bez pokrycia

Stabilność zatrudnienia rozumiana jako zatrudnienie, dopóki firmie będzie się to opłacało. Możliwości rozwoju rozumiane tylko jako szkolenia. Work-life balance rozumiany jako przerwa na lunch. Mamy w komunikacji wewnętrznej za dużo pojęć, które w ciągłym użyciu stały się niemal przeciwieństwem pierwotnego znaczenia. I to od samej komunikacji wewnętrznej, której bliżej do komunikowania, zaczynając. Czy część dzisiejszej frustracji, to nie wynik doprecyzowania pojęć, którymi szafowaliśmy w dotychczasowych obietnicach?

Doroczna odpowiedzialność biznesu

Jaki procent Twoich komunikatów odnosi się do społecznej odpowiedzialności biznesu? Jaki do ekologicznych działań firmy? Biznes nie jest dziś już tylko o biznesie. Oczekuje się od niego zaangażowania, obrony wartości, za którymi się opowiada częściej niż w rocznych raportach CSR. Doskonale wyczuli to szefowie firm protestujących przeciw dekretowi antymigracyjnemu Trumpa. O jaki świat walczy Twój biznes?

Czas na szczerość?

Jasne, że można dalej obiecywać złote góry wychowując roszczeniowych pracowników i mieć nadzieję, że kiedy przyjdzie czas dotrzymania obietnic, kto inny będzie odpowiadał za komunikację w mojej firmie. Ale można inaczej. Można pozwolić sobie na szczerość – nie ukrywać słabości, jasno zarządzać oczekiwaniami, nie składać obietnic bez pokrycia, rozmawiać z ludźmi, z którymi pracujemy o rzeczywistości i kontekście naszej pracy i organizacji.

Kiedy zacząć działać?

Niedługo. Wprawdzie drastyczne zmiany na rynku pracy nie wydarzą się jutro, ale to już dziś od biznesu oczekuje się więcej.

Co zrobić już dziś?

  • Włącz do komunikacji informacje o kontekście biznesowym organizacji.
  • Zrób audyt treści i zobacz, jak często pojawiają się wątki etyczne, ekologiczne, otoczenia biznesowego w komunikacji wewnątrz organizacji.
  • Zbuduj relacje z osobami odpowiedzialnymi za społeczną odpowiedzialność Twojego biznesu, etykę i ekologię w Twojej organizacji. Wspólnie poszukajcie obszarów, gdzie te tematy mogą się w naturalny sposób przewijać w komunikacji.
  • Włącz się w prace nad zewnętrznym wizerunkiem pracodawcy. Zabiegaj o to, żeby był jak najbardziej zbliżony prawdy.
  • Przejrzyj krytycznie wewnętrzne komunikaty – wyeliminuj obietnice bez pokrycia i korporacyjne pustosłowie.
  • Podeślij zarządowi raport Edelmana ;)