START_egia: Komu?

S

Z cyklu jak strategia komunikacji wewnętrznej pomaga wystartować specjalistom ds. komunikacji.

Mądrzy ludzie powiadają – posłuchaj zanim powiesz. I na tym trzeba się przede wszystkim skupić podczas kolejnego etapu budowania strategii komunikacji wewnętrznej. Na słuchaniu. Nie uda się bowiem zbudować skutecznej strategii komunikacji wewnętrznej bez dobrej znajomości naszych odbiorców.

Słuchaj, obserwuj, pytaj, badaj. Zrób co tylko możesz, żeby jak najlepiej poznać i zrozumieć swoich odbiorców. Czego potrzebują, co chcieliby wiedzieć, co ich interesuje, z kim i w jaki sposób chcieliby się komunikować?

Przeanalizuj wyniki badań prowadzonych w Twojej organizacji. Prześledź fora dyskusyjne, wewnętrzne sieci społecznościowe, organizacyjne wiki, czy też jakiekolwiek inne narzędzia dyskusji, które funkcjonują w Twojej organizacji. Porozmawiaj z liderami – zarówno formalnymi, jak i nieformalnymi. Zorganizuj grupy fokusowe. Pamiętaj – pracownicy w danej firmie nigdy nie są grupą jednorodną. Zastanów się, według jakich kryteriów wyróżnić grupy odbiorców w Twojej organizacji i postaraj się dotrzeć do każdej z nich. Najbardziej podstawowe (co nie znaczy, że jedyne) to staż pracy, specyfika pracy (produkcja, sprzedaż, pracownicy wsparcia), miejsce w strukturze (szefowie, kadra szeregowa), geografia organizacji (centrala a oddziały). Ten wysiłek naprawdę się opłaci.

A co chcemy usłyszeć? Przede wszystkim potrzeby informacyjne, ale nie tylko. Każdy z nas komunikując szuka także możliwości zwiększenia swojej samooceny („skoro to czytam i wiem, to znaczy, że jestem na bieżąco”), zwiększenia swojej atrakcyjności społecznej („mam o czym rozmawiać, a to czyni mnie bardziej interesującą osobą”), czy też budowania relacji („mając dostęp do tych informacji czuję się częścią tej społeczności”). Znajomość potrzeb to klucz do podziału odbiorców na grupy docelowe.

A kiedy zdefiniujesz już grupy docelowe, wróć do odpowiedzi na pytania po co? i co? i spróbuj dopasować oba wymiary matrycy. Które tematy i wiązki informacji i w jaki sposób odpowiedzą na potrzeby poszczególnych grup? Na przykład:

Komu?
(grupa docelowa)
Na jaką potrzebę odpowiada?
(z punktu widzenia odbiorcy)
Co?
(treść)
Po co?
(z punktu widzenia organizacji)
kierownicy liniowi poczucie wpływu na realizację strategii firmy status realizacji celów integrowanie wokół celów organizacji

 Gotowe? To już połowa pracy za nami. I to na szczęście ta większa ;)