Blog

Inspiracje

„Pracownicy są nieszczęśliwi, niezadowoleni i przygnębieni pomimo – a może z powodu – wyrafinowanych prób komunikowania się z nimi i rzekomego indywidualizowania tej komunikacji; ponieważ uznani za klientów, stali się celem perswazji.”
John Smythe, Engage for Change

Facebook